Kuppmakarna

Den ideella teaterföreningen Kuppmakarna bildades 2001 för att dramatisera Loshultskuppen, en historiskt uppmärksammad och mytomspunnen bonde- och snapphanekupp. Kuppen utspelades 1676 i skuggan av stormaktskriget mellan Danmark och Sverige i den lilla byn Loshult på gränsen mellan Skåne och Småland, tidigare också riksgränsen mellan Danmark och Sverige.

Sommaren 2002 hade pjäsen om Loshultskuppen urpremiär på en utescen på den historiska marken vid Loshult. Tack vare engagerade människor ifrån trakten, skolor, hembygdsföreningar och andra amatörteatergrupper, samt med ekonomiskt stöd från Osby och Älmhults kommuner, kunde projektet genomföras.

2004 uppförde Kuppmakarna en nypremiär av Loshultskuppen även denna gång på en utescen i Loshult.

Vår ambition är att fortsätta med teaterverksamheten i bygden och vartannat år uppföra historiska uppsättningar med anknytning till trakten och med gränsbygdsproblematiken i fokus. Detta för att skapa en tradition med återkommande starka teaterupplevelser av historiskt och kulturellt intresse i bygden, till gagn för folket i trakten och turismen i hela Göingebygden.