Teaterföreningen Kuppmakarna

Loshultskuppen 2002

Skicka sidan Skriv ut PDF

Loshultskuppen-204En idé tog form
På olika håll och vid varierande tillfällen hade tankar förts fram på att göra en dramatisering av de händelser som utspelade sig i Loshult sommaren 1676. Under hösten 1999 tog länsregissör Görgen Olsson vid Regionteatern Blekinge Kronoberg kontakt med Älmhults kultursekreterare Inger Arvidsson och hennes kollega i Osby, Sara Henriz, för att diskutera deras idé om en dramatisering av Loshultskuppen, i samverkan med kommunerna Älmhult och Osby. Vid de fortsatta diskussionerna framkom namn på ett antal personer som på olika sätt kunde tänkas ha intresse av ett projekt av detta slag. Under 2000 hölls sedan ytterligare möten för att diskutera på vilket sätt och under vilka förutsättningar idén skulle kunna bli verklighet. Närvarande vid dessa träffar var bl. a företrädare för de båda kommunernas skolor, hembygdsföreningar, lokalrevyer och amatörteaterföreningar, kommunpolitiker samt näringslivssamordnare.

Den ideella föreningen Kuppmakarna bildades
Då intresset för projektet Loshultskuppen 2002 visade sig vara stort från många håll tog de båda kultursekreterarna initiativ till bildandet av en ideell förening. Denna skulle driva projektet vidare i egen regi men i ett nära samarbete med Älmhults och Osby kommun, kommunernas övriga föreningar och skolor, samt näringsliv, och med stöd av Regionteatern i Kronoberg. I mars 2001 bildades den ideella föreningen Kuppmakarna, med de båda kultursekreterarna som adjungerande ledamöter.

Urpremiären av Loshultskuppen 2002
Efter det att den ideella föreningen Kuppmakarna bildades och efter mycket och hårt arbete från och med hösten 2000 kunde Loshultskuppen framföras för första gången sommaren 2002 som en stor amatörteaterföreställning med en kärna av professionella teaterarbetare.

Görgen Olsson regisserade och skrev även manus tillsammans med Dag Norgård och Freddie Lindqvist. Totalt gavs 10 föreställningar inför fullsatta läktare med omkring 100 engagerade människor såväl på som runtomkring och bakom scenen och urpremiären blev en total succé. Sammanlagt sågs föreställningarna av 4500 personer!

Loshultskuppen framfördes på en utomhusscen vid Loshults skyttepaviljong inte långt från Loshults kyrka, dvs. på historisk mark. Projektet kunde genomföras tack vare en hårt arbetande och engagerad styrelse med underliggande arbetsgrupper och tack vare stöd från Osby och Älmhults kommun, Regionteatern Kronoberg och Region Skåne. Man fick också ett stort stöd från från kultur-, fritids-, och utbildnings-nämnden i Osby och Älmhult samt hembygdsföreningar och teaterföreningar i trakterna. Teaterföreningen Kuppmakarna fick Osby kommuns kulturpris på 10 000 kronor för teaterproduktionen Loshultskuppen 2002.

 

Besökare Online

Vi har 10 besökare online