Teaterföreningen Kuppmakarna

Förrädarland 2007

Skicka sidan Skriv ut PDF


3Föreningens övergripande målsättning
Stärkta av framgångarna med Loshultskuppen 2002 och 2004, föddes i Kuppmakarstyrelsen idén om att få framföra något helt nytt och spännande på utescenen i Loshult sommaren 2007. Vi var överens om att en nysatsning skulle bygga på principer som tidigare slagits fast, nämligen att fortsätta med historiskt intressanta uppsättningar med anknytning till trakten kring Loshult. Speciellt fokus skulle riktas mot problem som utspelas mellan människor i en gränsbygd.

Kuppmakarnas Förrädarland
Efter kontakter och diskussioner med initierade inom teatervärlden fastnade styrelsen så småningom för ett förslag från Bengt Larsson, som vi hade ett gott samarbete med under uppsättningen av Loshultskuppen 2004. Vilhelm Mobergs roman Förrädarland hade inte bearbetats för teater. Efter kontakt med Colombine Teaterförlag, som hanterar Mobergs rättigheter, lyckades vi köpa loss uppföranderätten. Föreningen hade därmed den unika möjligheten att göra teater av Förrädarland. Bengt Larsson skrev manus och regisserade. Anders Lindström skrev musiken. Urpremiären var i Loshult sommaren 2007.

Förrädarland är en berättelse om gränsbönderna som förrådde kriget, för fredens skull. De bodde på gränsen mellan Skåneland och Småland, som också var gräns mellan Sverige och Danmark. De ville leva ifred med sina grannar, vänner och släktingar på andra sidan gränsbäcken. Varje gång en dansk eller svensk krigshär passerade, utsattes gränsbygdens folk för våldsamma prövningar. Berättelsen utspelar sig kring 1520-talet, då Gustav Vasas maktutövning inte tillät att gränsbönderna hade kontakt med ”fienden” på andra sidan. Därför tvingades de i lönndom fortsätta hjälpa varandra som goda grannar. De slöt egna, hemliga fredsavtal för att visa att de ville stå utanför kriget om de danska och svenska kronorna. De betraktades därmed som förrädare och straffades därefter.

Mobergs sista roman
Förrädarland blev Vilhelm Mobergs sista roman. Han skrev den 1967.

 

Besökare Online

Vi har 20 besökare online